Oferta


  • prowadzenie spółek: z o.o., jawnych, cywilnych
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • ryczałty
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych deklaracji PIT
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie listy płac
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • opracowywanie wniosków kredytowych na potrzeby banków lub innych instytucji finansowych
  • sporządzanie bilansów, rachunków zysku i strat
 
 
 
Biuro Rachunkowe Magdalena Dygdałowicz